Maju ramikowe póžedanja na SLA

Von Załožba za serbski lud Donnerstag, 10. Juni 2021
Z Budyšyna/Bautzen. Pětk tyźeń jo było pósejźenje Załožboweje rady Załožby za serbski lud. Głownej temje stej byłej pśespytowanje źiwadłoweje krajiny w Kulturnem rumje Górna Łužyca–Dolna Šlazyńska a pśichodne statkowanje Serbskego ludowego ansambla (SLA), rowno glědajucy na to, až źěłowe dogrono Judit Kubicec, intendantki SLA, wuběžyjo kóńc teje grajneje doby. Załožbowa rada jo formulěrowała, co se pomina wót SLA: Jich fokus dejał něnto lažaś na stabilizěrowanju wuměłskego wjednistwa a na wóstśenju wopśimjeśowego profila a dalšnego wuměłskego wuwiśa. Mjazy drugim dejali wuslěźiś a wobźěłaś hyšći njeznatego, wuwiś teke nowy serbski repertoire. Wuměłske wjednistwo SLA ma až k pósejźenju Załožboweje rady w nazymje 2021 konkretne napšawy a tek ramikowy grajny plan pśedstajiś ze źiwanim na śěžyšća, ako jo załožbowa rada jim na drogu dała. Rada jo teke wobzamknuła, tuchylnego zastupnika intendantki SLA, Tomaša Kreibicha-Nawku, k prědnej awgusće 2021 na dwě lěśe komisariski k intendantoju SLA pówołaś.
(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen