Majske bomy w našych jsach II.

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 06. Mai 2021
Foto: Anna Günikerowa Foto: Stefanie Krawcojc Foto: Stefanie Krawcojc Foto: Stefanie Krawcojc Foto: Regina Ligawina Foto: Stefanie Krawcojc Foto: Bojsław Krawc Foto: Anna GünikerowaJanšojce/wjasZakaznjaBom we jsy njeju wusoki, ale ma dwě fonje. Něcht jo jen nocy stajił. Wěnašk ma banty w serbskich barwach. Kužde lěto njestoj na tom flaku.Až teke wjelgin małe jsy kśě měś swój majski bom, to pokažu wobydlarje w Zakazni.DrjejceCo jaden dej k tomu groniś: Brjaza stoj wusoka we tej jsy. Fryšne lebiny jen pyšne. Fona tam wisy, to pak njejo ta serbska fona abo fona demokratiskeje Nimskeje. Ně, ta fona jo w barwach carne-běłe-cerwjene, a hodlaŕ na njom jo.Groźćański majski bom stoj najsy, ma nimsku fonu a serbski wimpel.GroźišćoStrjažow Majski bom w Strjažowje jo blisko wognjoweje wobory a ma banty w serbskich barwach.Chtož co wiźeś majski bom na Górach, ten njemusy dłujko pytaś. Tak ako pśecej stoj wón pśi głownej wejsnej droze, blisko starego duba a stacije busa.
(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen