Majske bomy w našych jsach I.

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 06. Mai 2021
Foto: J.-F. K. Foto: J.-F. K. Foto: M. B. Foto: Maks Bagańc Foto: Anna Günikerowa Foto: J.-F. K. Foto: J.-F. K. Foto: Monika Schernikau Foto: J.-F. K.Wótrubany majski bom. Chto jo to był? Snaź młodostne ze susedneje jsy?Majski bom na pyšnjonem mósće srjejź jsy. Lothar HopkaTerpjeTudy maju majski bom blisko Serbskego mósta. Dłujko njejo stojał, něcht jo jen wótrubał. Lothar Hopka z teje jsy jo pisał, až to jo se stało njeźelu zajtšo někak zeger 4:00. Jadna Terpjanaŕka jo wiźeła, kak młodej muskej stej we tom casu stupiłej z carnego awta, wónej stej měłej elektrisku piłu sobu. Take něco ma w dolnoserbskich jsach w Grodkojskich stronach wětšu tradiciju nježlic w pódpołnocnjejšych stronach. ŽylowHynac ako w drugich lětach, jo se majski bom w Žylowje bźeze wjelikego zjawnego ruša stajił blisko wognjoweje wobory. Śěžku techniku su wužywali a se tak žarili to něga zwucone wjelgin žurne wuzwignjenje z luteju muskloweju mócu. Jano gjarstka mužow z kupki Sielower Schlepperfreunde“ jo na taki part za stajanje trjebna była. Wobydlarje Žylowa su pśechwatane a se wjasele.
(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen