Z małymi kšacami źo doprědka

Von Ines Neumannojc Donnerstag, 06. Mai 2021

Z Pódstupima/Potsdam. Rada za nastupnosći Serbow w Bramborskej jo 27. apryla digitalnje wobradowała a jo pśišła na wšakich pólach kšac doprědka. K prědnemu su pśišli do rozgrona z wótpósłanymi krajnego sejma Bramborskeje dla wótgłosowanja na pólu mjeńšynoweje politiki. Krajny sejm ga jo gano z wětšynu schwalił reakciju europejskego parlamenta na minority safepack. Serbska rada jo na pósejźenju měła pśišaltowanu Evu Penzes, generalnu sekretaŕku FUEN, europejskeje unije narodnych mjeńšynow. Wóna jo chwaliła mjeńšynowu politiku w Bramborskej. Glědajucy na minority safepack jo pódšmarnuła, až FUEN njeakceptěrujo wuzjawjenje europejskego parlamenta. Zgromadnje ze swójim kolegom Romanom Roblekom jo nalicyła wjele pśikładow, až komisija njejo pšawje a dokradnje na tom źěłała. Su na pśikład pomjenili centrum za rěcy ako „dopokaž“, až take pominanje iniciatiwy minority safepack zbytne jo. Ale ten eksistěrujucy centrum njejo se žednje z mjeńšynowymi rěcami zaběrał. Dlatog njepłaśi argumentacija komisije. Zaměr mjeńšynow dojśpiś njejo móžno z tym.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen