Marchwej w jatšownem gnězdku jo pśiwabiła jatšowneg wuchaca

Von Georg Zielonkowski Donnerstag, 08. April 2021
Rozglědniwje a z dobreju pódpěru su te źiśi Witaj-źiśownje Mato Rizo z górucym wóskom źěłali – su jatšowne jaja pó serbskej wašni mólowali. Teke dalšne jatšowne aktiwity su jich we tyźenju do jatš rozwjaselili. Foto: Georg Zielonkowski

Ze Žylowa/Sielow. Pó dobrej tradiciji su źiśi žylojskeje Witaj-źiśownje „Mato Rizo“ se teke lětos we tyźenju do jatš, we „śichem tyźenju“, derje a ze šposom na ten wusoki swěźeń pśigótowali. Wšak jo se to pśigótowanje tenraz tšochu hynac wugótowało ako howac, ako jo Diana Buchanowa, wjednica źiśownje, pśiwdała: „Pópšawem njejo ten tyźeń jano za naše źiśi zajmny. Teke starjejše su we zachadnych lětach pśecej z radosću a angažowanosću pódla byli, aby nas pódpěrowali. Ale tuchylne wobgranicowanja kontaktow su k tomu wjadli, až smy wšykno musali sami na puś spóraś. Na kóńcu jo tola wšykno klapowało.“

Pónjeźele pśed jatšownicu su źiśi w bliskej žylojskej góli twarili jatšowne gnězdka. We nich su zaměstnili marchwej, kótaraž jo dejała jatšownego wuchaca pśiwabiś a motiwěrowaś, až wóstajijo tam pór rědnych darikow. Dwa dnja pózdźej jo ta wjasoła šwita se zasej do góle wupórała, aby póglědnuła, lěc pśiwabjeński trik jo pśižycony wuspěch wunjasł. A wóni su namdušu to jadno abo druge gnězdko derje napołnjone namakali.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen