Ryba a błośańska tunka – kak to warje w Bórkowach?

Von Stefanie Krawcojc/Ramona Oppermannowa Donnerstag, 08. April 2021
Za ten recept trjebaśo styri sorty rybow. Foto: Ramona Oppermannowa

Ryba jo tradicionelna jěza na śichem pětku. Pjerwjej jo wjele luźi kuždy pětk rybu jědło. Dobry serbski rybowy recept z Błotow smy dostali wót Ramony Oppermannoweje z Bórkow. Wóna jo nam pak groniła: „Ja warim, ako jo nałog w mójej familiji. Druge w Bórkowach to drje hynac cynje, tak ga jo z tradicionelnymi jězami.“

Tak dejśo cyniś: Pśigótujśo nejpjerwjej tu rybu. Ju dejśo zawcasa cysćiś, rozdźěliś a nasoliś. Nasolona ryba dej poł štundy lažaś. Tu rybu móžośo teke južo zajtša nasoliś, gaž ta jěza dej byś wobjed. Njedejśo rybu wukisaś!

1. Nawaŕśo wódu ze wšymi pśicynkami. Scyńśo rybu do zwariny. Zawaŕśo wšykno krotko. Pótom dej ryba pśeśěgowaś tak dłujko, až jo dowarjona.

2. Wzejśo rybu ze zwariny. Lejśo wšykno pśez cejźaŕ.

3. To trjebaśo něnto hyšći:

i. 1 liter zmjatany (změšana słodka a kisała zmjatana)

ii. Šesć łžycow muki

iii. Dwa cenka abo tśi cenki

4. Zakwjerlujśo zmjatanu a muku. Pón zakwjerlujśo to cełe ze zwarinu.

5. Zagusćiśo (legěrujśo) to cełe ze cenkom.

6. Nasypśo zesekanu peterziliju. Serwěrujśo z bruneju butru.

7. Stajśo rybu na śopłe.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen