Prědne lěto w amśe jo južo mimo za Hanku Rjelcynu

Von OSL Donnerstag, 08. April 2021
Hanka Rjelcyna w běrowje. Foto: Landkreis/Werner

Ze Zły Komorowa/Senftenberg. Wót februara 2020 jo Hanka Rjelcyna prědna głownoamtska zagronita za nastupnosći Serbow we wokrejsu Górne Błota-Łužyca (OSL). Dłujkolětna grajaŕka, kótaraž jo wótrosła w saksojskem Pančicach-Kukowje, śěgnjo pozitiwnu bilancu swójogo statkowanja w Dolnej Łužycy. Wěcej ako lěto pó zachopjeńku źěła jo se skšuśił kontakt k drugim kolegam z Města, z wokrejsa Sprjewja-Nysa a Dubja-Błota. „Powědamy wó gromadnych projektach“, wulicujo wóna. K tym licy, až kśě dalej wuwijaś dwójorěcnu online-prezencu za zagronitych a pśigótowaś agendu za woglěd Tobiasa Dünowa, kenž jo krajny zagronity za nastupnosći Serbow w Bramborskej. Wobstoj teke prědny zwisk k cesnoamtskim kolegam w komunach, kenž se hyšći wutwarijo. Na zachopjeńku njejo Hanka Rjelcyna licyła z tym, až to buźo take wjelerake źěło, lěcrownož jo južo tak zakórjenita w serbskem swěśe.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen