Woklapnica jo lětosa jano žurnal

Von Georg Zielonkowski Donnerstag, 25. Februar 2021
Bok „Žylojskego žurnala“. Foto: G. Zielonkowski

Ze Žylowa/Sielow. Tuchylu su luźe we swójich kontaktach wobgranicowane. Wóni muse se spokojś z komunikaciju pśez telefon, moderne medije abo z listami. „Postowa pósłanka“ jo za wejsnu pśiradu a wobydlaŕske towaristwo była jadnučka móžnosć, wó to nejžnowše we jsy. informěrowaś. Tej pósłance se groni „Sielow Journal“ a ma južo tradiciju. Prědny raz jo taki pyšny zešywk w adwenśe 2005 doleśeła do listowych kašćikow. Stakim jo wuprobowana droga za informacije.

To aktualne wudaśe jo wěsta alternatiwa k woklapnicy, kótaraž w januarje 2021 jo pandemije dla musała wupadnuś. Pódla su aktualne informacije: W Žylowje jo na 18,82 kwadratnych kilometarjach kóńc lěta 2020 było 3.553 luźi žywych. Towaristwa nadalej wše wobstoje, špontane aktiwity su samo 2020 móžne byli: Zgromadne spiwanje we jsy abo adwentske rozchójźowanje. Hyšći w januarje su Žylojske pśi sańkowanišću zapalili swóje gódowne bomy, kóńc februara su Žylojske se hyšći wobźělili na chóśebuskem karnewalu. Jubilejny swěźeń pśi góźbje „720 lět Žylow“ jo wupadnuł.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen