Njekśě nowy bydleński wobceŕk

Von Michael Helbig/J.-F. K. Donnerstag, 25. Februar 2021
Wó ten rožk w Žylowje źo w diskusiji. Foto: Michael Helbig
W chóśebuskem źělu Žylow dej nowy bydleński wobceŕk nastaś. Wejsna pśirada jo pak pśeśiwo tomu. Źinsa licy Žylow wokoło 3.500 wobydlarjow – to jo pśisamem dwójcy telik ako w casu zagmejnowanja do Města w lěśe 1993. Něnto to dosega z tym rosćenim, měni wejsna pśirada a nježycy dalšny wjeliki bydleński wobceŕk. Debata źo wó twaŕski wobceŕk „Pśi starem Błośańskem dwórnišću“. Lažy na pódwjacorje Žylowa mjazy Strjažojskeje drogi a „Pśi Brjazach“. Hyšći jo tam za wětšy źěl rola. 1993 jo dostała komuna za ten wokoło 30 hektarow wjeliki areal twaŕske pšawo, tencas za 300 do 400 bydleńskich jadnotow. Inwestor jo pak wót projekta slědk stupił. Městno sedlišća jo nastało pósporomje teju drogowu jadnasćo nowych bydleńskich chromow. Ten pśisamem 20 lět stary plan wobtwarjenja za areal jo pak nadalej płaśecy. Za dalšne zwopšawdnjenje plana wobtwarjenja su Městoju dotychměst felowali pjenjeze respektiwnje inwestor. Ale w lěśu 2020 jo priwatne pśedewześe z regiona se procował, grunty na wobceŕku plana wobtwarjenja kupiś. Tak ma Město něnt inwestora. Wón co na pótrjefjonem wobceŕku 80 do 100 bydleńskich chromow natwariś.
(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen