Serbski „Kolektiw Wakuum“ stupijo do zjawnosći

Von Kolektiw Wakuum Donnerstag, 25. Februar 2021
Maks, Maja a Ludwig słušaju ku kolektiwoju, kenž wobstoj z wósym młodych luźi. How su wiźeś w centrumje Města. Foto: Tobias Unger

Z Města/Cottbus. Pśi góźbje online-zapusta, dnja 27. februara, buźo se teke pśedstajiś nowy projekt z Chóśebuza. Casnikoju su kolektiw a cłonki, kótarež su wiźeś we wideo, pśipósłali sebjepśedstajenja.

Co jo „Kolektiw Wakuum“?

Smy kupka młodych serbskich a nimskich luźi ze wšakich stronow, kótarymž se co dolnoserbsku (sub-)kulturu spěchowaś. Nam jo nadpadnuło, až njedajo w Chóśebuzu žedno městno, źož mógu se młode Serby zmakaś a zwězaś pó wěcej alternatiwnej wašni. Mjaztym až dajo na górnoserbskem boce wjelike subkulturelne póbitowanje ze serbskim póśěgom, dajo za to jano mało w Dolnej Łužycy a Chóśebuzu. Pśi tom jo nam teke wažne se zwězaś ze strukturami, kótarež južo wobstoje w Měsće a w serbskem swěśe. Comy jadnorje stwóriś něco inklusiwnego a nowego, což dowólijo nowe wiźenje na serbsku kulturu. My se žycymy, až wóna se dalej wuwija, ako žywy źěl něntejšnego casa. Smy wótcynjona kupka z mało hierarchiju a comy luźi pśepšosyś se wobźěliś. Ako taki „wakuum“ comy cycaś dobre idejki a energiju wót wšych za wšych.

(1 Stimme)
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen