„Njocomy, až luźe nas zabywaju w něntejšnem casu“

Von Maks Bagańc Donnerstag, 25. Februar 2021
Rüdiger Ruhe ducy w swójom rewěrje. Foto: R. Ruhe

Z Janšojc/Jänschwalde. Rüdiger Ruhe (47) jo ako góle z familiju do Dolneje Łužyce śěgnuł a se wjele lět w serbskem swěśe angažěrował. W zakładnej a we wušej šuli jo wón wuknuł serbšćinu, a jo až do lěta 2000 był cłonk Domowiny. Studěrowany gólnistwownik (Forstwirt) jo wjele lět žywy był w starych zwězkowych krajach, ale něnto zasej bydli w Janšojcach. Wón jo pśedsedaŕ w pśedsedaŕstwje Wokrejsnego zwězka jagarjow (Kreisjagdverband Spree-Neiße/Cottbus e.V.), tak ako dowěrnik za šćit pśirody. Aktiwny jagaŕ jo wón ako cłonk gubinskego jagaŕstwa (Jägerschaft), což w slědujucem dalej rozkłažo.

Glědajucy na žywjenje towaristwa jo situacija śěžka. Njamamy dosć móžnosćow, aby rowno zarědowali zmakanja wokrejsnych jagarjow. Smy stwórty nejwětšy zwězk w Bramborskej, ale wšo jo rowno ,na nulu‘ wobgranicowane. Na gluku wobstoj dobry kontakt k drugim jagarjam pśez whatsapp a druge medije. Mamy někak 700 cłonkow a comy wše zapśimjeś do nejwažnjejšych informacijow, kótarež nastupaju zwězk a góńtwu.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen