Digitalizacija ma potencial

Von Ines Neumannojc Donnerstag, 25. Februar 2021
Ulrike Klevenz (Kubłańske ministaŕstwo) jo groniła, až dalšne źiśownje kśě ze serbskeju rěcu źěłaś. Screenshoty: I. Neumannojc

Z Pódstupima/Potsdam. Na swójo wósyme pósejźenje su se zmakali cłonki Rady za nastupnosći Serbow w Bramborskej pśez livestream.

Głowna tema jo była digitalizacija. Głowny wuběrk krajnego sejma wuźěła we wokognuśu strategiju za digitalizěrowanje kraja. Serbska rada pomina, až dejtej se wóna a referat 14 kulturnego ministaŕstwa (źož su zagronite za šulske pšawo a pšawo wukubłanja ceptarjow) pśi tom zapśimjeś. Cłonk rady Delia E. Münchowa wiźi we digitalizaciji wjeliki potencial za serbsku rěc a kulturu.

Tam jo nejpjerwjej serbska wucba we zakładnych šulach. Južo něnto jo wjelgin śěžko a samo njemóžno ju wšuźi tam póbitowaś, źož ma tradiciju a źož zajmce su. Wósebnje brach ceptarjow, ale teke mała licba zajmcow cesto dosć tomu zadora, aby pśewjedowali serbsku wucbu. Digitalizacija wótwórijo ceło nowe móžnosći. Nejpjerwjej jo móžno pśez distancnu wucbu teke z mało ceptarjami a wuknikami wucbu serbskeje rěcy zmóžniś. Njejo na taki part notnje, w kuždej šuli swójogo ceptarja za serbsku rěc měś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen