Póglěd do januarskego Rozhlada

Von Jill-F. Ketlicojc Donnerstag, 14. Januar 2021
Titelowa wobalka. Foto: repro

Start do nowego lěta cesto zwisujo ze slědkglědanim do minjonego lěta. Tak jo to, ako pśecej, teke pla prědnego Rozhlada nowego lěta: Ako prědne wón bitujo pśeglěd wó tom, kótare teksty wót kótarych awtorow a awtorkow su Rozhlady lěta 2020 wopśimjeli. Pón slědujo nastawk šefredaktorki Katrin Čornakec, w kótaremž wóna reflektěrujo temu „domownja“. Z tymi myslenjami wóna pśipowěźejo nowu interviewowu seriju, ako cytarje Rozhladow 2021 docakajo. Rozgranjańske partnarje tam powědaju wó swójom póchaźe, gódnośe serbskeje rěcy, źo se doma cuju abo kak z dalokosći na Łužycu glědaju. Prědny interview w tom rěźe jo šefredaktorka pśewjadła z dr. Hyncom Rychtarjom, něgajšnym wědomnostnym sobuźěłaśerjom na Instituśe za sorabistiku na lipšćańskej uniwersity, ako ze Slěpego póchada. Dalšny zajmny interview we tom Rozhlaźe cytaśo wót Trudle Malinkoweje, kótaraž jo se z Jany Slakoweje (Slack), pśedsedaŕku serbskego towaristwa „Texas Wendish Heritage Society“, rozgranjała. Załožone 1972 ako „Wendish Culture Club“, jo wóno to prědne zamórske serbske towaristwo.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen