Źewjeś luźi jo online něco zgóniło wó wójcaŕstwje

Von Maks Bagańc Donnerstag, 14. Januar 2021
Carnica a Feli w maminej groźce. Wójce stej mjaztym južo zrosćonej. Foto: Diana Šejcowa

Ze serbskego interneta/Aus der sorbischen Internet-community. Za zachadnu njeźelu jo Franciska Albertowa zasej pšosyła na serbske blido „online“. We srjejźi jo stojało wójcaŕstwo, Diana Šejcowa z Hochoze jo wót togo wulicowała. Źewjeś gósćow jo slědowało prezentaciji. Wóna jo friziskej mlokowej wójcy Feli a Carnicu pśedstajiła, kótarejž źaržy na domacnem dwórje. Glědajucy na aktualne wobgranicowanja pśez pandemiju, wupołnjujo ten projekt ju a jeje familiju w lichem casu.

Pó pówitanju Franciski Albertoweje, jo Šejcowa swój nowy hobby wobšyrnje rozkładła. Wjele kostow su na pśikład zwězane z kubłanim wójcow, kótarež za rozdźělne wěcy wužytne su. Na pśikład słoźi wójcowe mloko pśisamem za mlokom krowow a wałma dajo se za wjele wužyś. Wótwisne wót daneje rasy, góźi se wałma tych zwěrjetow za tepichy abo pulowery, ale casy teke za desginerowe woblaki.

Z rozdźělnymi źěłowymi rědami, ako na pśikład wósebny cesak a elektriske kólasko, eksperimentěrujo Šejcowa z wałmu a drugimi materialami. „To jo super kreatiwna wěc a jadnorje wjasele gótujo“ groni wóna k tomu.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen