Spomnjeśe na Egona Wochaca

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 14. Januar 2021
Egon Wochac. Foto: Město Grodk.

Z Grodka/Spremberg. 14. decembera jo wumrěł něgajšny šołta Egon Wochac (Wochatz), wón jo wordował 84 lět stary. Wón jo w zachadnych lětźasetkach sobu stwórił politiske rozwězanja togo města a wokrejsa Sprjewja-Nysa. Žywjenje dłujko jo se zasajźił za drugich. W śěžkem casu pó politiskem pśewrośenju jo šanse wužywał, ab doprědka spórał swójo město, a jo rano spóznał wóznamjenje serbskeje rěcy a kultury za Łužycu a jej spěchował w 1990ych lětach w šulach a źiśownjach. Na kóńcu jo stojało załoženje Serbskeje rady za Grodk a wokolnosć w aprylu 2001. Cłonki su byli pśedsedarje Domowinskich kupkow, drastwine towaristwo „Grodkojski swajźbaŕski śěg“ a wucabnice serbšćiny. Egon Wochac jo to pódpěrował, wšak jo kśěł woplěwaś serbsku rěc a nałogi we swójich stronach. Wón jo spěchował dwójorěcne wutoflowanje w měsće a jsach kótarež słušaju ku Grodkoju. Cesćenje jo se dobyła Grodkojska drastwina kapała, ako Egon Wochac jo jogo wjednika a dirigenta Siegfried Kalwaka (Kalwack) wumjenił ako měsćańskego muzikowego direktora.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen