Pla Lubiny Malinkoweje

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 14. Januar 2021
Lubina Malinkowa pśed faru w Rakecach (Königswartha). Foto: Alfons Wićaz

Z Rakec/Königswartha. Majestetiski wita barokna wjaža ewangelskeje wósadneje cerkwje a farski dom woglědarja. Pśed wenkownymi źurjami stojtej lětnej licbje 1603 a 2014, a mjazi nima „Pfarramt“. How bydli wót 2018 cerkwinska stawiznaŕka dr. Lubina Malinkowa z cłowjekom , fararjom dr. Robertom Malinkom, a styrimi źiśimi.

„Mě se spódoba we tom domje. We njom dycha historija“, groni 37lětna žeńska. Ako góle je wóna w pódobnej, ze stawiznami napołnjonej farje we Hrodźišću (Gröditz) w Górnej Łužycy ze starjejšyma, bratšoma a sotšoma bydliła a rědne źiśetstwo dožywiła. Ako nan jo tamkor wósadny faraŕ był, njej we jsy nicht serbski powědał, až na šołtu a někotarych staršych luźi. Pla Malinkojc doma jo to hynac było: „Smy doma konsekwentnje serbowali. Starjejšej stej nam źiśam serbske tšojenja cytałej, na pśikład knigłow ‚Serbske baje’. Smy serbske ludowe spiwy a kjarliže spiwali.“ Zgromadnje z wejsnymi źiśimi jo „Malinkec Lubina“ twariła budki, jo łazyła na bomach a jo bombała pó jsy.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen