Pśidobytk mólbow Fryca Latka jo se raźił

Von Jill-Francis Ketlicojc Donnerstag, 14. Januar 2021
Madlena Norbergowa (lěwa) a Christina Kliemowa wót Serbskego muzeja z mólbu Latkego. Foto: J.-F. K.

Z Města/Cottbus. Korona-kriza jo Serbskemu muzeju w Chóśebuzu śěžki cas pśinjasła. Weto jo muzej na kóńcu slědnego lěta něco wjelgin pozitiwnego dožywił: Jo dostał wósym dalšnych mólbow Fryca Latka, nejwuznamnjejšego dolnoserbskego mólarja 20. stolěśa.

Dnja 7. februara 1895 w Nowej Jsy roźony Fryco Latka słuša k małej gjarstce serbskich intelektuelnych, ako su wopšawdu za serbski lud swójo wuměłstwo wugbali. Latk jo we Weimarje wuměłstwo studěrował a jo se tam pón trajnje zasedlił. Pśed Drugeju swětoweju wójnu jo wón był cłonk prědnego zjadnośeństwa serbskich twórjecych wuměłcow a wót 1948 cłonk naspjet nałožoneje Źěłoweje kupki serbskich twórjecych wuměłcow. Z teje kupki su jogo 1954 wustarcyli, jogo wašnju mólowanja ga su za dekadentne měli, wón njejo kśěł se pó idealach socialistiskego realizma měś. Weto jo Latk až do smjerśi w lěśe 1980 za Serbow statkował ze serbskeju domownju zwězany wóstał. Wón jo jano dolnołužyske krajiny mólował – pśecej we atelierje, na zakłaźe skicow, wót 1941 głownje we wašni starych mejstarjow.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen