Za serbske swajźby ma wón wjele wušej

Von Nowy Casnik Donnerstag, 19. November 2020
Pawlojc dom w Brězowce jo był dlejšy cas prozny. Něchten jo se jen kupił a něnt se renowěrujo.

Tych „kreiselow“ pśi głownych a wažnych drogach bywa we Łužycy pśecej wěcej. Teke w Slěpem taki maju, bejnje wjeliki a teke z młogimi struskami a rostlinami cysty a naglědny. Wón pokažo awtam, motorskim a kólasowarjam drogu do Brězowki a dalej do Běłeje Wódy.

Pó njej se teke ja wupórajom do susedneje jsy. Za wušej kilomejtaŕ se na pšawem boce za bomami wupśestrěwajo wjelike a znate kupańske jazoro na kšomje Brězowki. Až do lěta 1968 běchu how we wuglowej jamje „Frieden“ brunicu wudobyli a z teje jamy jo nastało jazoro, něźi dwa kilomejtarja dłujke a 500 mejtari šyroke. 1982 jo było tak daloko. Z togo casa jo se wšo wuwiło k w cełej Sakskej wjelgin woblubowanemu centrumoju za kupanje, za wodychanje a kulturu. A pśecej wětše a šyrše to wšo buźo – w jazorje a kołowokoło njogo. Nowe domcyki za dowolarjow, gósćeńce, móžnosći za sportowanje a rozluštowanje a wjele drugego tam wiźiš, teke we wóźe.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen