Nowy Miłoraz – te drogi a wejsne tofle su juž gótowe

Von Nowy Casnik Donnerstag, 19. November 2020
Na toś tom flaku na kšomje Slěpego budu raz bydliś wobydlarje z Miłoraza.

K tej slěpjańskej wósaźe słuša teke jadna wjas, ako njejo sakska. Lěsk (Lieskau) se jej groni, a wóna słuša do něgajšnego grodkojskego wokrejsa w Bramborskej. Ze Slěpego wjeźo tamkor twarda droga, pó kótarejž wěrjece z teje wjaski teke jězdźe na mšu do Slěpego.

Pśi tej droze („Lieskauer Weg/Lěskowski puć“ stoj na tofli) su chopili twariś ned za slědnymi slěpjańskmi dwórami nowu wjas. Te wejsne tofle tam južo stoje na tom wjelikem hyšći proznem flaku. „Mühlrose/Miłoraz“ móžomy na nich cytaś. Nic „Neu-Mühlrose“ abo „Nowy Miłoraz“, ako se to cesto pišo a groni. Jo, how budu něntejšne wobydlarje z Miłoraza, ako deje bóžko wugloweje jamy dla swóju staru domownju wopušćiś, bydliś. Nanejmjenjej te, ako su se za to rozsuźili a ako kśě teke we „cuzbje“ gromaźe wóstaś. A to jo wětšy źěl.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen