Wenkowny płot wokoło „běłeje cony“ gótowy

Von Viktor Zakar Donnerstag, 19. November 2020
Z wokrejsa Sprjewja-Nysa/ Spree-Neiße. Twaŕske źěła, kótarež deje zadoraś rozšyrjanju swinjeceje mrětwy (ASP), su pśišli doprědka. Płot wokoło wenkownego rinka běłeje cony jo był 12. nowembra dogótowany, ako smy zgónili wót prědnego pśirědowanego Olafa Lalka. Elektriski płot dej se hyšći wuměniś, aby stojał tam kšuty płot. Tek twaŕske źěło pśi Nysynej granicy bližy se kóńcoju. Slědnych dwanasćo kilomejtari buźo něnto wobzacynjonych. Wobzamknjenje k tomu jo 12. nowembra pódpisane było wót Bramborskeje a krajnego raźca wokrejsa Sprjewja-Nysa. Pó wobzamknjenju jagarje by dejali w pśichoźe zarownanje dostaś, jolic až su wótstśělili źiwinu w puferowej a wobgrozonej conje, kótaruž wóni njamógu wužyś. Toś se planujo wutwarjenje zběranišća za źiwinu. 61 źiwjakow jo było we wokrejsu namakanych. Pśi 14 wót nich jo se dało natyknjenje na ASP pokazaś. Běła cona jo se wutwariła wokoło Semtynja/Sembten a Noweje Cali/Neuzelle. Jo to pěś kilometaŕska smuga, kenž wobzacynja z kšutym płotom wokrejsow Odra-Sprjewja, Sprjewja-Nysa a Dubja-Sprjewja a ma 285 kwadratnych kilomejtari.
(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen