Lubosć za serbsku rěc a znamki

Von Nowy Casnik Donnerstag, 17. September 2020
Fotoaparat jo how zapópadnuł wałtorsku źěłowu atmosferu w „Nowem Casniku“. Něgajšny šefredaktor NC a reportaŕ Horst Adam (wótlěwa) pórěźijo tekst. Pśi njom jo Erwin Hanuš a pśiźo dwa raza wob mjasec wudaśe pśed śišćom „do rěcha spórat“. Wó duchu rěcy wuknjomy wót Erwina Hanuša wjele. Lubosć ma wón k serbskej rěcy a znamkam a wopytajo tek druge ze swójim hobbyjom natyknuś. Fota: Viktor Zakar

Z Města/Cottbus. Dwa raza wob mjasec pśiźo znaty ceptaŕ, pśestajaŕ a dobry znajaŕ našeje dolnoserbskeje rěcy Erwin Hanuš „Nowy Casnik“ pópšawjat pśed tym, až źo serbski tyźenik do śišća. Ako korektor wón se wuměnja z Horstom Adamom a Adelheid Dawmoweju. Casy laže wurězane wobalki ze znamkami na bliźe, za kótarymž wón sejźi. Lažece znamki a wustajeńca wó znamkach w budyšyńskem Serbskem domje, kótaraž jo se pśed pór mjasecami pokazała, su mě pózbuźili, se z nim wó znamkach rozgranjaś. A pśi tom som ned zgónił, až se Erwin Hanuš teke za zběranje znamkow žagli. Mimo lubosći k serbskej rěcy jo se južo wót srjejź 60tych lět zajźonego stolěśa pśi njom z górjejce pomjenjoneje škricki płomje za zběranje znamkow rozpaliło.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen