Co jo nowego w ABC w Chóśebuzu?

Von Nowy Casnik Donnerstag, 17. September 2020
Z Města/Cottbus. W Źěłanišću za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (Arbeitsstelle für sorbische/wendische Bildungsentwicklung Cottbus – ABC) statkujo tuchylu 12 luźi. Sedym sobuźěłaśeŕkow źěła mimo togo na dogromady styrich šulach. Wóni wugótuju wucbnice a dalšny wucbny material za serbšćinu a dwójorěcnu wucbu w drugich pśedmjatach we wšych lětnikach. Wjednica ABC dr. Christiana Piniekowa jo nowu wucbnicu za 8. lětnik „Pó droze 2“ awtorkoma Katrin Kerštowej a Dietlind Lüdtkowej swěźeński pśepódała. Na knigłach su źěłali tek druge institucije a jadnotliwce. W šulskem lěśe 2020/21 wuwijaju se w ABC dalšne wuceńske a wucbne materialije, nalipki, graśa a medije. Zrownju wugótujo ABC ku gótowym materialijam dokubłanja za pedagogow. Pśiduce terminy su 6. oktober za bilingualne stawizny w 11. lětniku, 5. nowember k diferencěrowanju w rěcnej wucbje a k operatoram. Pśedstajenje noweje ceptaŕskeje online-platformy jo planowane za 21. januar 2021. Dalej ma ABC za ceptarje běžnje malsnu rěcnu pomoc pśez helpline, kenž stoj wót pónjeźelego do pětka wót zeger 9:00 do 12:00 k dispoziciji.
(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen