Pśisud nowochmjelojskego mozaika „Kokot“ Günthera Rechna

Von Nowy Casnik Donnerstag, 02. Juli 2020
Günther Rechn pśed nejnowšeju twóŕbu „Rože“.

Z Města/Cottbus. Starše wobydlarje Chóśebuza hyšći derje znaju mozaik „Kokot“ Günthera Rechna z lěta 1986 mjazy něgajšneju kjarcmu „Kokot“ a młoźinskim klubom „Kokoška“ na droze „Pśi rěce“. Pomjenjeni gósćeńca a młoźinskego kluba stej wjadłej tegdy wubranego awtora k wuźěłanju motiwow lubosćinskego wójowanja mjazy kokotoma. Slězy bitwy kokotowu jo była wiźeś liška, kótaraž kšadnjo kokošku a luźa, kenž wopytajo łapiś lišku. W chromje kjarcmy „Kokot“ jo był pó pśewrośe „Bongos“, źož jo se grało billard.

2014 jo ceły chrom gósćeńca wóttergany był, tak až jo mozaik we wětšem źělu teke był znicony. Na městnje něgajšnego chroma dajo źinsa zeleny flack a sćažku, kótaraž wjeźo do parka.

Wopyty Günthera Rechna mozaik wumóžyś, njejsu se raźili. Mólaŕ Günther Rechn jo naraźił, až se wótterga chrom a až wóstanjo tam jano sćěna šćitana ako pomnik. Organizatory wótterganja su wótpokazali to naraźenje z wótegronom, až su plany južo wobzamknjone a až nic njamóžo se wěcej změniś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen