Pěśore olympiske złoto, za kótarež jo teke serbskemu twarjarjeju cołnow źěkowaś

Von Bernd Marx Donnerstag, 02. Juli 2020
Richard Lubkoll, starki Thomasa, jo twarił treningowe cołny za nimske narodne mustwo wjasłowarjow za olympiske graśa 1936. Foto: B. Marx

Z Lubnjowa/Lübbenau. Lětosa pśi olympiskich lěśojskich graśach 2020 w Tokio by lubnjojski twarjaŕ cołnow Thomas Lubkoll (lětnik 1958) pśewšo rad zasej wuběźowanje we wjasłowanju pśeslědował. Ale korona-pandemija jo zawinowała pśesunjenje tych graśow do lěta 2021. Tuchylu Lubkoll njama ambicije, aby sobu wójował wó olympiski drogotny metal. Ale móžomy zajm na to chyliś, až jo Lubkollojc rucnikaŕska familija w zachadnosći južo nimskemu narodnemu mustwoju k olympiskemu drogotnemu metaloju pśipomogła. A kak?

XI. olympiske lěśojske graśa za lěto 1936 su pśišli do Barlinja. Južo te VI. oplympiske lěśojske graśa 1916 su dejali se wótměś w nimskem głownem měsće, ale Prědna swětowa wójna (1914–1918) jo tomu sportojskemu pśedewześeju zadorała. W slědujucyma dwěma lětźasetkoma jo se teke politiska situacija w Nimskej změniła. Režim Hitlarja jo 1933 do mócy pśišeł. Jo kśěł swětoju wjelikosć, mócnosć a pśemóžnosć demonstrěrowaś. Jo jasno, až su tek wšykno wopytali, aby ako nacija z „kokulateju kśicu“ z wjele olympiskimi dobyśami se błyšćili.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen