Cerwjene swětło tek w Lubnjowje

Von Perter Becker Donnerstag, 02. Juli 2020
Wuměłstwo a zarědowanja maju se śěžko. To jo symbolizěrowało w Night of Light tek cerwjene swětło na „Gleis 3“ w Lubnjowje. P. Becker

Z Lubnjowa/Lübbenau. Teke lubnjojske wuměłcowe a zarědowańske agentury su se wobźělili na pó cełem swěśe se wótměwajucej protestowej akciji zarědowańskich góspodarjow (Veranstaltunsgwirtschaftler) „Night of Light“. Wóni ga su zgubili nabranki pśez wupad zarědowanjow a njejsu dostali dosegajuce statne pomocy. Kredity pomagaju jano, gaž dajo na drugem boce někake nabranki, což pó stawje wěcow tak njejo. Zarědowańske góspodaŕstwo wiźi sebje na cerwjenej lisćinje jadneje wumrějuceje branže. Aby to jasno wuwědobnili, su se w nocy wót 22. na 23. junija twarjenja, ako póśěg k wuměłstwoju maju, cerwjene wobswětlili.

Lubnjojskej agentura „Sound- und Lichtservice“ wót Guida Lercha tak ako „Spreewaldeventservice“ wót Christiana Wegewitza stej teke pótrjefjonej zarědowari. Stej za to se starałej, až měsćański kulturny centrum „Gleis 3“ jo se swěśił w cerwjenem swětli. Christian Wegewitz jo rozkładł: „Mam 24 sobuźěłaśerjow a połojca z nich jo w krotkoźěle. Co z drugeju połojcu buźo, njejo jadno. Teke, kak to ze mnu dalej źo, jo hyšći póchmurna wěc. Trjebamy notnje pomoc, aby pśežywili!“

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen