Chóśebuska bioloda „Ährenkranz“ jo zasej wótwóriła swóje źurja za kupce

Von Michael Helbig/Viktor Zakar Donnerstag, 21. Mai 2020
Bioloda „Ährenkranz“ Foto: Michael Helbig

Z Města/Cottbus. Bioloda „Ährenkranz“ abo pó serbsku Kłoskowy wěnc lažy něnt na droze Franca Mehringa 15. Wót slědnego stwórtka pśiwitaju Alexander Schömmel a jogo 15 sobuźěłaśerjow kupowarje w prědnem fachowem biowobchoźe w Chóśebuzu.

Wót 2015 jo Alexander Schömmel wobsejźaŕ toś teje lody. Za tym až jo „Ährenkranz“ wopušćił swój znaty domicil za Nimskeju cerkwju z 200 kwadratnymi metrami, stoje biowochodoju 850 kwadratnych meterow k dispoziciji.

Pórucone su wšakorake produkty z tak pomjenjonego demeterowego rolnikaŕskego zwězka. Demeter z.t. jo nejstaršy biozwězk w Nimskej. Južo 1924 wobgóspodarjuju demeterowe rolnikarje swóje póla na biodynamisku wašnju. Na bazy žywego kołowrotnego wobgóspodarjenja gódnośi se demetrowe rolnikaŕstwo ako nejtrajnjejša forma wobgóspodarjenja zemje a dopołnijo wěcej ako pšawidła ekologiskego póstajenja Europskeje unije.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen