Něnt se w Błotach zasej cołnujo!

Von Bernd Marx Donnerstag, 21. Mai 2020

Z Lubnjowa/Lübbenau. Stwórtk tyźeń, dypkownje zeger 10:45, su w Lubnjowje wót brjoga z wutšobnym juskanim pśikiwali prědnemu turistowemu cołnoju, kenž jo se wót „Wjelikego wustawadlišća“ wupórał na jězd na Lědy. Nazgónity cołnaŕ Gerhard Finkc z Radynja (Groß Radden) jo wjasło togo prědnego cołna wjadł.

Pód striktnymi wobgranicowanjami a hygienowymi napołožkami (Auflagen) směju turisty wótněnta zasej na cołnje błośańsku krajinu wuzgóniś. Ale južo na wobłuku wustawadlišća jo dosć markěrowanjow, aby žeden nawal naraz njebył, ten wótstawk se lěpjej doźaržaś mógał, a tek wjele warnowańskich pokazow. A kradosćiwje su wšykne cołnarje te ławki a blida w swójich cołnach desinficěrowali.

„W slědnych tyźenjach su te cołnarje lěbda měrnje spaś mógli, tak wjelgin su kśějkotali za wótwórjenim sezony“, jo rozkładł jadnaŕ cołnaŕstwa Steffen Franke. Tak te cołnarje něnto pśicynu k wjelikemu wjaselu maju, mimo Gerharda Fincka mjazy drugim teke Erhard Wassermann a Uwe Scherdtner z Bobolc (Boblitz), Dirk Kleemann z Lědow abo Hans-Jürgen Richter z Buchojca (Klein Beuchow).

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen