„Tato“ k cesći Měta Pernaka a druge. Co stoj w nowem Rozglěźe?

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 26. März 2020
Wobalka nejnowšego Rozglěda: Fotografija ze serije „Dopomnjeśa drugich“ fotografowki Yvonne Mostoweje.

We rubrice Glědanja, we nastawku „Zmakanja ze serbskeju rěcu kóńc lěta 2019“ wulicujo Christiana Piniekowa z Chóśebuza wót njelubych a lubych reakcijow luźi na serbsku rěc. Roznosowaŕ casnikow, kótaryž jej pśiwołajo „serbska riś“ (na serbske!)... Fyzioterapeutka, ako we praksy se zgłosom źerjo „hier wird Deutsch gesprochen!“... To su te njelube nazgónjenja, na kótarež teke awtorka njejo pśemógła ned pšawje reagěrowaś – kaž sama pśiwdajo. Ale teke pśichylnosć a lubosnu narskosć jo wóna nazgóniła: Lěc wobźělnica kursa, sobuźěłaśeŕka šulskego amta abo pśedawaŕka w bio-loźe – pśi nich jo awtorka měła to cuśe, až su serbskej rěcy pśichylone a ju respektěruju. A wóna naslědku se pšaša, co a kak mógli cyniś, aby to „rozterganje łužyskich dušow“ a stare rany zažyli.

*

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen