Pśiglědarje dawaju šćodrje, jano musyš njebójazny byś

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 13. Februar 2020
Styrjo gymnaziasty pśed Łužyskeju banku. Fośe 3 a 4: G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. Juskanje, wjasołe zakśikowanje, bubnowanje, tšubjenje a serbske spiwanje ‒ to jo stwórtk pśedzachadny tyźeń z mócu rozlěgało na měsćańskich gasach! Wukniki Dolnoserbskego gymnaziuma su swěśili zapust a śěgnuli we dłujkej smuze wót 20 pórow z gercymi pśez cełe stare město.

Na swójej droze su stupili do Rěcnego centruma Witaj, do Serbskego domu, měsćańskeje radnice, do kupnice Blechen-Carré, do hotela Sorat, do tejoweje lody Oblomow, do Łužyskeje banki a drugich firmow. Sponsory, ale teke luźe na droze, su jim tykali pjenjeze do tejzkow, te same budu se derje nałožyś za abi-bal a za šulske towaristwo. Nagromadu su byli dlej ak šesć štundow ducy. Póscynjane skiby a piśe, młogi raz placki a pampugi – to jo na nich cakało pśi kuždej staciji.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen