Na serbskej drastwje jim wjele lažy

Von Jill-Francis Ketlicojc Donnerstag, 13. Februar 2020
Pśijaśelce Franciska Šwjelic (nalěwo) a Jodie Pipcyc (napšawo) studěrujotej zwenka domownje – weto stej na zapusće pódla. Fośe: J.-F. K.

Z Drjenowa/Drehnow. Tudy swěśe pśecej prědnu njeźelu we februarje swój młoźinski zapust – tak jo nam to rozkładł Steffen Kuderer (21), kenž jo cele fryšny w swójom amśe ako wjednik tudskeje Domowinskeje młoźiny a stakim k prědnemu razoju zagronity za tudski zapust.

Jomu se spódoba, až datum jo lětosa rowno na drugi februar padnuł. „02.02.2020. To dajo jano jaden raz, to jo južo něco wósebnego,“ jo gronił. Z datumom su w Drjenowje pótakem gluku měli – z wjedrom wšak mjenjej. Ako tych 23 pórikow jo se w kjarcmje „Jagdhof“ z prědnymi rejami za pśeśěg wugrěło, jo lěbda hyšći chrakpka padnuła. Ale pśisamem w samskem momenśe, ako su wujšli, aby se za kupkowe foto pśed kjarcmu zestupali, jo ten dešć se zachopił a njejo kśěł pśestaś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen