145lětna klambawa – znamje smogorjejskego zapusta

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 13. Februar 2020
Zapust w Smogorjowje. bbbb Fośe: Sylvio Smogoŕ

Ze Smogorjowa / Schmogrow. Wej­sna młoźina jo tudy pśedslědny kóńc tyźenja swěśiła zapust. Kaž jo wěsće wopóznanjone, cynje to tudy južo nanejmjenjej 145 lět dłujko. Na tu dłujku tradiciju mógu wejsanarje z pšawom gjarde byś. Młoźinu dej to góniś, aby nałogi swójich wóścow zeźaržali.

Južo pětk jo młoźina na napólskich dwórach, a sobotu we jsy we pisanych kostimach camprowała. Sobotu jo wjednica młoźiny Anja Końcakojc te 11 pórow wuwitała we bejnje połnem sportaŕskem domje: wóna na nimske a Annalena Budaric na serbske. We jeju gronje jo šło wó to, až młoźinje bywa dlej a śěžej se wó nałogi staraś, pśedewšym we jsach, źož jo małko młoźiny. To a brach pjenjez zawinujo, až młogu tradiciju su južo „z rukowu pušćili“. Towaristwa zdychuju, dokulaž maju mało młodych cłonkow, wobydlaŕstwo we jsy jo se zestarało, a to ma swój wucynk na tradicije. Ale šym wjaselša jo ta powěsć, až lětosa maju jaden pór wěcej na zapusće ako łoni. „A jich buźo znowa hyšći wěcej“, jo wjednica młoźiny pśilubiła klatśajucym pśiglědarjam.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen