Łazojske mógu swóje awta we jsy daś do rěcha spóraś

Von Stefanie Krautz Donnerstag, 28. November 2019
Wótwenka jo wiźeś: how jo Nowcyc źěłaŕnja za awta.

Chtož ma dokusow awto we Łazu, njama dalokeje drogi. Rozmjej: srjejź jsy ma Jörg Nowka swóju źěłaŕnju, wót lěta 1993. Teke Nowcyc wujko a nan stej źěłałej z awtami, jich źěłaŕnja za karoserije jo ale była w Starej Darbni (a casy, do lěta 1971, we Łazu). Stary nan jo był kołoźej, kołaŕnja jo była we Łazu, na susednych gruntach, ako tencas su hyšći gromadu słušali z něntejšnym Nowcyc dwórom. Wót togo Ernsta Nowki († 1994) maju w źěłaŕni hyšći chóžyšćo. To se kradu hynac pśimjejo ako źinsajšne chóžyšća, ako su industrielnje zgótowane. A to serbske? To njejo niźi we Łazu lažko namakaś. Kak se wugronijo wejsne mě „Łaz“, to jo Jörg Nowka zgónił wót swójeje młodšeje źowki (familija ma hyšći dalšnu źowku a syna). Wóna jo była wuknica Dolnoserb-s-kego gymnaziuma (DSG), abituru jo tam złožyła w lěśe 2013. Šula jo měła dobre mě, a internatowe městno jo zapłaśiła Załožba za serbski lud. Togodla jo se familija za DSG rozsuźiła.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen