Koalicja jo se wujadnała, až Prožym wóstanjo

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 28. November 2019

Z Pódstupima/Potsdam. Bramborska ma ministaŕskego prezidenta: To jo zasej Dietmar Woidke (SPD). Wón jo wordował wuzwólony pśez bramborski parlament srjodu tyźeń z głosami noweje kněžaŕskeje „keniskeje koalicije“ (SPD, CDU a Zelene). Za njogo su zgłosowali 47 wótpósłanych (wót 87 dogromady). 37 wótpósłanych jo zgłosowało pśeśiwo njomu, tśo njejsu swój głos wótewdali (how: sich der Stimme enthalten).

To twarjenje nowego kněžaŕstwa jo dwa a poł mjaseca warnowało. We koaliciskem wujadnanju tych tśich kněžaŕskich partajow jo mjazy drugim wustajone, až žedna nowa wuglowa jama w Bramborskej njedej se załožyś daniž rozšyriś. Stakim jo ten tšach, až Prožym buźo se wótbagrowaś, nejpjerwjej wótchylony. „Ned za tym, ak nimske kněžaŕstwo tu kazń za wótstupjenje wót wugla wobzamknjo, buźomy to krajne planowanje pśepisaś“, stoj k tomu we wujadnanju.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen