Diese Seite drucken

List na redakciju

Serbska kupcycka na politiskem jawišću

Von Bernd Pittkunings Donnerstag, 10. Oktober 2019

Ako smy mógali w NC wót 3.10.2019 cytaś, jo se jano 651 Serbow wobźěliło na wólbach za Serbsku radu kraja Bramborskeje, což jo 50,9% tych głosow ako pśi wólbach za ten wažny gremij pśed styri lětami. Pśi tom su wólarje gmejny Markojskeje Góle tamnej šołtowce serbsku heju pokazali. Wóna skjaržy pśeśiwo tomu, až styri jsy teje gmejny słušaju k serbskemu sedleńskemu rumoju, ale z teje gmejny w Dolnych Błotach jo kradu tak wjele luźi Serbsku radu wóliło ako w Chóśebuzu.

Lubowaŕ carnego humora by gronił, až we wokrejsu Sprjewja-Nysa zajm za wólbu Serbskeje rady njejo pśeliš wjeliki był, dokulaž njejo žeden AfD-nik kandiděrował.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten