Wó „Našej gromaźe“ w Brjazynje

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 10. Oktober 2019
Pśepódaśe tofle „Serbska gmejna“ w Brjazynje: Karoline Mušyna (wěcy wuznata wobydlaŕka w socialnem wuběrku a Domowinaŕka), Anett Zyšcyna, Eva-Brigitta Šejckowa, Měto Nowak, Kerstin Kosakowa (zagronita za serbske nastupnosći we wokrejsu Sprjewja-Nysa) a Jana Tropina (jo za Domowinu w gmejnskem zastupnistwje) (wót lěwa). Foto: Frank Matijašk

Z Brjazyny/Briesen. Dnja 1. oktobera jo se w kjarcmje „Stare błośańske dwórnišćo“ kupka „Naša gromada“ zmakała. Na tom wjacorje su informěrowali wó wuslědkach wólbow Serbskeje rady w Bramborskej a wó wuběźowanju „Serbski pśichod: Łužyca – sorbische/wendische Zukunft: Lausitz“ bramborskego Ministaŕstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu. Brjazyńskej šołtowce su pśi tej góźbje pśepódali toflu „Nimsko-serbska gmejna“.

Mań luźi jo pśišła wałtoru wjacor. Na zachopjeńku jo Měto Nowak, referent Zagroniteje za serbske nastupnosći kraja Bramborskeje, toflu pśepódał šołtowce Evje-Brigiśe Šejcykowej (Schötzig). Pó oficialnych wózjawjenjach su na zgromaźinje gronili, kake tradicionelne swěźenje budu w lěśe 2020. Na kóńcu jo kuždy mógł daś aktualne powěsći. Pśi tej góźbje jo Uwe Gutšmit wulicował wót swójeje iniciatiwy za serbsku rědownju na bórkojskej šuli.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen