Su źaržali serbske namše we cesnem amśe

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 10. Oktober 2019
Tśo fararje – Helmut Hupac, Dieter Schütt a Cyril Pjech – su wordowali pócesćone za to, až źarže w Dolnej Łužycy serbske namše a se angažěruju k lěpšemu serbskego cerkwinego žywjenja. Foto: Maćij Bulank

K lětosnym lawreatam Myta Domowiny słušaju tśo fararje, kótarež maju mócnu źělbu na wótžywjenju serbskego dušowpastyŕstwa a cerkwinego žywjenja w Dolnej Łužycy: Helmut Hupac z Prjawoza, Dieter Schütt ze Žylowa a Cyril Pjech z Barlinja. Jim, kaž teke drugim tśom lawreatam ‒ Lubinje Dučmanowej ze Spalow (Spohla), Mikławš Krawcoju z Budyšyna a prof. Gerald Stonoju z Oxforda ‒ jo pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik pśepowdał myto na swěźeńskem cesćenju srjodu tyźeń w Serbskem domje w Budyšynje. Myto Domowiny za dorost jo šło tenraz dwójcy do Górneje Łužyce: Wóno jo se dostało 30lětnemu muzikarjeju Józefoju Brězanoju ze jsy Smječkecy (Schmeckwitz) a Witaj-kupce we źiśowni we gmejnje Malešecy (Malschwitz).

*

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen