Słyńco jo w awgusće na chylku wobswěśiło Mariju

Von Bernd Marx Donnerstag, 12. September 2019
Źeń wótwórjonego pomnika w brjazyńskej cerkwi: Faraŕ Plasan wulicujo wót freskow z 15. stolěśa (slězy na sćěnach) a drugich wósebnosćach brjazyńskeje cerkwje. Foto: Bernd Marx

Z Brjazyny/Briesen. Na dnju Wótwórjonego pomnika (Tag des offenen Denkmals) su woglědarje mógli woglědaś tudy do cerkwje a se wopóznaś z kulturno-historiskeju sensaciju: ze znatymi freskami z 15. stolěśa.

Cerkwja jo wordowała twarjona we lěśe 1468. Archeologi su wuslěźili, až bomy k bałkam su wordowali wokoło lěta 1470 pódrubane. Mólowanja na sćěnje su datěrowane na cas wokoło lěta 1486. Na nich su bibliske tšojenja wiźeś, a źinsajšny woglědaŕ móžo se derje zamysliś do myslenjow a póžedanjow tencasnych luźi. „To jo to tšojenje wót žywjenja a smjerśi Jezusa – žywjenje, naźeja, smjerś a wót wumarłych górjejstawanje jo tudy namólowane“, jo rozkładował woglědarjam faraŕ Friedrich Detlef Plasan.

Ornamenty, kśice, krejze a figury – pśisamem kuždy flack na sćěnach jo wobmólowany. Bilda serbskego měchawarja słuša k tym staršym docełego w Łužycy. Nara z biskupskeju micu a z wustrětym jězykom jo tejerownosći spektakularny motiw za jadnu cerkwju.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen