Su glědali, chto jo na fotografijach wótmólowany

Von Bernd Marx Donnerstag, 12. September 2019
Diana Šejcowa rozkładujo Handrojc familiji staśiwy. Foto: Bernd Marx

Z Hochoze/Drachhausen. We tudskem muzeju Kólasko su źurja sobotu wjacor, pśi góźbje Nocy muzejow, byli šyroko wótwórjone. Rolnikaŕske a burske tradicije jo tym wjelim gósćam rozkładowała Diana Šejcowa, mjazy drugim to źěło, ak ma z lanom cyniś: wót seśa až k tkanemu płatu, z kótaregož su burja něga gótowali kóšule, powłoki, wobalenja, hantwale abo rubišća. Teke ten źěłowy rěd k tomu jo prezentěrowała: staśiwy, śerlicu, wochlicu, kólasko, mótejdło a druge.

W muzeju stoj abo lažy wšaki rolnikaŕski a rucnikaŕski rěd, kótaryž jo se pjerwjej trjebał na kuždem dwórje. Kósa, cepy, grabje, heblik, sekerc su pśišli do grona. A teke rěd, ak góspodarje su sami źěłali k produkciji caroby: štandlica (abo butranica), twarogowy jabrik a centrifuga.

Te pśiglědarje ze jsy su za wětšy źěł ten ceły rěd hyšći sami póznali we młodych lětach na swójom dwórje, mjazy drugim Anica Handrowa (Handrow). Jeje cłowjek Markus jo se źiwował, až Hochozarje su teke swóje drewjanki, šupy a njacki sami gótowali.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen