Źěk za wjelelětne statkowanje lajkow

Von Christiana Piniekowa Donnerstag, 15. August 2019
Cerkwiny chor katolskeje górnoserbskeje wósady Chrósćicy jo namšu kradu rozbogaśił.
Samo jubilejnu tortu su měli: Ju jo žeńska wósadnego fararja na wjelgin lubosny part wupjakła.

Zły Komorow/Senftenberg. W Serbskej cerkwi w Złem Komorowje, w Domje bergarjow, jo swěśiło 28. julija 80 namšaŕkow a namšarjow zbliska a zdaloka 10. jubilejnu serbsko-nimsku namšu. Namša jo była zgromadnje z cerkwinym chorom katolskeje górnoserbskeje wósady Chrósćicy pód nawjedowanim dirigenta Michała Cyža.

Iniciator a organizator namšow, Günter Pawliš, jo wšyknych wutšobnje wuwitał. Wósadny faraŕ Manfred Schwarz jo pśewzeł liturgiju w serbskej a nimskej rěcy, faraŕ n. w. Dieter Schütt jo we wobyma rěcoma prjatkował wjelgin naglědniwje a troštnje wó tom, až njedej se luź starosćiś wó pśiducy źeń, ale z dowěru we Boga pśiwześ kuždy nowy źeń a wjacor wšykno statkowanje zasej do Bóžych rukow scyniś. Namšy cytali su Hanka Markec, Madlena Norbergowa a Christiana Piniekowa a namšu na klawěrje pśewóźował jo Dieter Gebauer. Z mócnym pśiklaskom su namšarje a namšaŕki mytowali kšasne spiwanje 20 cłonkow chora.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen