„Južo pśecej knigły wjelgin lubujom“

Von Horst Adam Donnerstag, 15. August 2019
To jo něnt nowy swět Bernda Pittkunings: knigły a kniglicki pó stach. Foto: Michael Helbig

W lěśe 1991 su w Serbskem domje w Chóśebuzu załožyli Dolnoserbsku biblioteku.W tych doněntejšnych 28 lětach su młoge źěłali w toś tej wažnej dolnoserbskej instituciji. Nejpjerwjej Veronika Grosserowa, pózdźej Renate Dabowa, Berndt Kamjeńc a Hinc Kosak, pón Gerda Wěrikowa a na kóńcu Veronika Žurowa. Ta jo samo 11 lět dłujko, až do junija togo lěta se starała w nadawku Domowinskeje župy a serbskeje załožby za biblioteku. Něnt jo ten amt zasej pśewzeł jaden muski, ga Bernd „Pytko“ Pittkunings, ten znaty dolnoserbski pěsnikaŕ a spiwaŕ. Casnik jo se z nim rozgranjał.

NC: Kak sy k tomu pśišeł?

Bernd Pittkunings: Załožba za serbski lud, jeje chóśebuske wótźělenje , jo pytała někogo, ako by kśěł wześ dolnoserbsku biblioteku do swójich rukow. Wóna ga jo něnto połnje zagronita za biblioteku. To jo mě wjelgin wabiło, som se pśipowěźeł a sam to dostał. Wjelgin som se pśez to wjaselił.

Dla cogo?

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen