Bórkowy: 15 zajmcow za rědownju notnych

Von Ines Neumannojc Donnerstag, 15. August 2019

Z Pódstupima/Potsdam. Na pósejźenju Rady za nastupnosći Serbow w Bramborskej slědny tyźeń (glědajśo na 4. bok) su teke problemy z bórkojskeju šulu wobjadnali. Su wucynili zgromadny termin w tej šuli z wšyknymi, ako tam inwolwěrowane su. Slězynu ga smy w Casniku 31 a 32 wózjawili. Starjejše kśě měś tam serbsku rědownju, ale ta nejpjerwjej njebuźo. Šulski raźc Nedoma jo na pósejźenju Serbskeje rady jasnje wugronił, až trjebaju minimalnje 15 wuknikow, ako kśě měś Witaj. Pón by šulski amt sobu śěgnuł a taku rědownju póbitował.

Nejpjerwjej pak jo šulske lěto se zachopiło a take něco jo nanejjěsnjej k zachopjeńku nowego šulskego połlěta móžno. Tuchylu, tak su gronili na pósejźenju, dajo tam 4 Witaj-wukniki a 7 za serbšćinu. Jaden informant jo Casnikoju gronił, až šulska wjednica jo zakazała wabiś za serbsku wucbu.

Serbski ceptaŕ Uwe Gutšmyt jo weto optimistiski, až jo móžno gromadu dostaś licbu wót 15 wuknikow w 7. lětniku. Tak jo wón gronił Casnikoju pśi telefonje.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen