Diese Seite drucken

Kontrowersa dla pśichodnego mjenja za nowu šulu

Von Andreas Kirschke Donnerstag, 11. Juli 2019
Nowa šula jo pśisamem dotwarjona. W zymskich prozninach 2020 kśě tam śěgnuś. Foto: A. Kirschke

Slěpe/Schleife. Kake mě dejał pśichodny nimsko-serbski šulski centrum w Slěpem nosyś? Płaśi doněntejšne mě zakładneje a wušeje šule „Dr. Maria Grollmuß“ nadalej? Abo dejał pśichodny šulski centrum mě „Kito Lorenc“ nosyś, což sebje žycy šulska konferenca wušeje šule. „My pśizamknjomy se toś tomu naraźenju. Našo wótglědanje jo, až wobej šuli změjotej samske mě“, jo wobwěsćiła Petra Rübesam, wjednica zakładneje šule Slěpe na pósejźenju gmejnskeje rady. Wóna jo se napšašała, kak gmejna a gmejnska rada k tomu stojtej.

Šołta Reinhard Bork (CDU) jo gronił: „Južor 2013 jo gmejnska rada wobzamknuła, až nowa šula mě katolskeje serbskeje žurnalistki ‚Dr. Maria Grollmuß‘ dalej wjeźo.

„Našo naraźenje njejo afront pśeśiwo serbskej wopěraŕce Mariji Grollmußec. Fakt pak jo, až Kito Lorenc jo wusčej ze Slěpym zwězany“, jo argumentěrował wjednik wušeje šule Wolfgang Goldstein, wót lěta 1976 ceptaŕ za matematiku a fyziku. Mimo togo jo wón wejsny prědkstojaŕ a gmejnski raźc.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten