Su woglědali do Awstriskeje

Von Jürgen Mönch Donnerstag, 11. Juli 2019
Gwězdowy zjězd 2019. Foto: Jürgen Mönch

Akle něnt smy zgónili, až jo wót 30. maja do 2. junija było nejžwětše zarědowanje wognjowych woborow 2019 w Europje. To jo było 23. mjazynarodny gwězdowy zjězd woborow. Zmakali su se w awstriskej jsy Dorfgastein. To zmakanje jo kužde druge lěto. Towzynty gósći z 15 narodow a wěcej ako 300 jězdźidłow wognjowych woborow jo dojěło.

Wokrejsna wobora Sprjewja-Nysa organizěrujo wót lěta 1995, až zajmowane towariše swójeje wognjoweje wobory mógu se tam wobźěliś. Kuždy raz jo mjazy 30 a 50 wobornikow pódla. Na zmakanjach mógu se mjazy sobu rozgranjaś a se póznawaś, w towarišnej atmosferje. Pódla jědrowych temow wognjowych woborow su jěli z oldtimerami, su měli sportowe wuběźowanja, muzikaliske póbitowanja, wustajeńce k fachowym temam, su se woglědali techniski rěd a su dožywili pór rědnych dnjow.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen