Wuběrny faraŕ a pśestajaŕ

Von Ines Neumannojc Donnerstag, 11. Juli 2019
Awtoroma knigłow Matthiasom Schlegelom (nal.) a Claus-Gerhardom Dammannom (nap.) jo se wósada wutšobnje wuźěkowała. Fota: I. N.

Z Gołkojc/Kolkwitz. Až jo statkował pśed dwahundert lětami rowno w Gołkojcach pśestajaŕ starego testamenta do dolnoserbskeje rěcy, to njamóžo se źinsa lěbda něchten pśedstajiś. Gołkojce su ga něnto wjas, źož glědaju lěbda na to serbske. Ale w casu Jana Bjedricha Fryca jo ta situacija hynakša była. Wósadny faraŕ pišo 1791 šulskemu raźcoju: „Den Wenden fehlt es an der Heiligen Schrift Alten Testaments in ihrer Sprache“. Tegdy jo w Gołkojcach (a hyńźi) serbska rěc ta wšedna, normalna była.

Teke Fryco, ako jo se naroźił 20. septembra 1747 w Gołkojcach ako syn wósadnego fararja Handrija Alberta Fryca, jo ju wót doma znał. Dokulaž starjejšej stej wjelgin jěsno wumrěłej, jo wón wótrosł zwětšego we Wjerbnje pla swójogo kmótša, fararja Šyndlarja.

Fryco jo teke študěrował na fararja a pó drugich stacijach, mjazy drugim we Wětšowje a Kórjenju, jo se wrośił do Gołkojc w lěśe 1778. Až jogo tam hyšći źinsa cesće, ako jo se stało swětki w ramiku swěźeńskeje namše a wósadnego swěźenja, to ma wšake pśicyny.

(1 Stimme)
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen