Co serbsku rěc a drastwu zapśimjeś do swójogo źěła

Von Andreas Kirschke Donnerstag, 11. Juli 2019
Marka Suchec (35) ze jsy Sulšecy (Sollschwitz) pla Kulowa jo we Krabatowem młynje nowa sobuźěłaśeŕka za serbsku rěc a kulturu. Foto: A. K.

Z Carnego Chołmca/Schwarzkollm. W tudskem Krabatowem młynje maju něnto nowu sobuźěłaśeŕku, kótaraž co serbsku rěc mócnjej do pedagogiskego źěła zapśimjeś.

To jo Marka Suchec (35) z górnoserbskeje jsy Sulšecy (Sollschwitz) pla Kulowa. Wóna pśiźo z katolskich stronow Górneje Łužyce, powěda serbski wót doma a źěła wót maja ako sobuźěłaśeŕka za serbsku rěc a kulturu. Jeje źěłowe město jo nejpjerwjej wustawjone na cas do kóńca lěta. Wóno se financěrujo wót města Wórjejce, nosaŕskeje organizacije Socialne słužby w Sakskej a wót Kulturnego ruma Górna Łužyca–Dolna Šlazyńska.

Jeje nadawki su tudy wjelgin wšake. Wóna wita gósći we serbskej drastwje a na serbski a wjeźo jich pó młynje. Wóna wulicujo jim wót nastaśa, historije a wuwiśa młyna. Wóna pomoga we kulturnej informaciji, a na swěźenjach basli a organizěrujo zaběry za źiśi. K tym samym słuša projekt „Źiśi lazuju źiśam“: Pśi tom deje źiśi krotke wurězki Krabatowego tšojenja gromaźe lazowaś, graś a pótom se wó tom rozgranjaś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen