Pisanosć, pśijaśelstwo a rozbogaśenje

Von Ines Neumannojc Donnerstag, 11. Juli 2019
To serbske ako gósćinaŕ na festiwalu jo było derje k wiźenju. W Chrósćicach tak a tak, źož su měli na wjele priwatnych dwórach a pśed nimi serbsku fonu. Ale teke w Hochozy, wósebnje na dwórje něgajšnego šołty Fryca Wojta, su gjarźe na to serbske pokazali. Foto: M. Helbig

Z Hochoze/Drachhausen a Chrósćic/Crostwitz. Muzika, reje tak ako pisane a wótergi wjelgin eksotiske drastwy: togo jo było slědny kóńc tyźenja kradu wjele w Dolnej a Górnej Łužycy. XIII. mjazynarodny folklorny festiwal „Łužyca“ 2019 jo se ga wótměło w Budyšynje, Hochozy a Chrósćicach. Wót stwórtka do njeźele jo dogromady 47 folklornych a dalšnych kupkow z tu- a wukraja wustupiło.

7. raz jo był ten festiwal, kótaryž organizěrujo Domowina, teke w Dolnej Łužycy. W Hochozy jo wustupiło na styrich jawišćach dogromady 19 kupkow. Wjedro jo było idealne a pśiglědarje tak ako wuměłce su chwalili tu wósebnje dobru atmosferu. K tomu pśinosowało jo, až su zasej na tśich priwatnych dwórach jawišćo natwarili: na Bergschlösschen (Łobeźic), wu Ungerojc a Wojtojc. Pśi cerkwi jo stojało głowne jawišćo. Z 2.300 pśedanymi kórtkami su měli nowy rekord woglědarjow. Teke za ceły festiwal su měli z 22. 000 woglědarjami nowy rekord. K tomu pśiźo wušej tysac sobustatkujucych.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen