Diese Seite drucken

Europski wjerašk dla kubłanja w mjeńšynach

Von Ines Neumannojc Donnerstag, 16. Mai 2019

Z Brüssela. Wót 6. do 8. maja su se zmakali fachniki kubłanja w rěcach mjeńšynow. Źěłowe zjadnośeństwo „Kubłanje“ wót FUEN (Federalistiska unija europejskich narodnosćow) ma pótakem swójo druge lětne zmakanje. K prědnemu razoju su pśišli pśed lětom gromadu.

6. maja jo była w Europejskem parlamenśe podiumowa diskusija z temu: „Politiske cele a napšawy pśi kubłanju w mjeńšynowych rěcach“, źož su se wobźělili. Drugi źeń su měli zarědowanje k temje „Efektiwne napšawy w kubłanju mjeńšynowych rěcach“. Pótom su se zmakali w Europskem wuběrku regionow. Tam su se zaběrali z rozpšawami krajow k situaciji kubłanja mjeńšynow. Su se tam mjazsobu wulicowali, kótare projekty nejlěpjej funkcioněruju za wucenje mjeńšynowych rěcow.

Slědny źeń su se zaběrali z MinoritySafePack. To to iniciatiwa europejskich mjeńšynow, aby dostali wětšu pódpěru na pólu rěcy, kubłanja a kultury. Su te tam naraźone napšawy pśedstajili a diskutěrowali.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten