Diese Seite drucken

Knigły, awtory a nejwuša licba woglědari

Von Stefanie Krautz Donnerstag, 11. April 2019
Benedikt Dyrlich jo na knigłowych wikach cytał a signěrował knigły. Foto: Monika DyrlichowaKirchnerojc stej se wjaseliłej, až stej nadejšłej knigły ze swójogo źiśetstwa pśi stojnice je serbskego nakładnistwa. Fota: S. KrawcojcWuglěd do pśichoda? Knigły z Gunter-Oettel-Verlag.Cornelia Wenzel (mějaŕka) a Gunter Oettel (nakładaŕ) wót Gunter-Oettel-Verlag (Zgorelc) z wubranku knigłow togo nakładnistwa.Markus Unger wót Sax-Verlag z knigłami Hartmuta Zwahra „Abschiednehmen“.

Z Lipska/Leipzig. Kóńc měrca su zasej byli knigłowe wiki w Lipsku, źož nakładnistwa a druge wustajarje su se prezentěrowali a swóje produkty pokazali. Wóne wiki su lětosa 286.000 luźi pśiwabili, což jo nowy rekord, 15.000 wěcej ako łoni! Južo wót 17. stolěta sem zmakaju se nakładarje w Lipsku na wiki.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten