Gaž tu šansu njewužyjomy, jo Dolna Łužyca zgubjona

Von Nowy Casnik Donnerstag, 11. April 2019
Angela Šurmanowa, wucabnica za serbsku rěc a cłonk Serbskeje rady. Foto: M. Bulank, SN

(Z diskusije na zgromaźinje Domowiny w Chrósćicach – glej 2. bok). Ewaluacija serbskeje wucby w Bramborskej jo wažna cezura we serbskej šulskej politice. Situacija jo wjelgin komplicěrowana, ale nic mimo naźeje. Až licba wuknikow we serbskej wucbje njejo spadnuła, to jo wjasoła powěsć a dobry zakład za pśichod. To jo groniła na zgromaźinje Domowiny w Chrósćicach cłonk bramborskeje Serbskeje rady Angela Šurmanowa z Chóśebuza. Wóna jo pódšmarnuła, až šulske ministaŕstwo Serbam wumjetujo, až njamaju žednu strategiju, což nastupa cile wucby a jeje rewitalizacije. „To bóli“, jo Šurmanowa groniła, glědajucy na wobstawne a žurne pilnowanja Serbskeje rady wó nowe wustawjenje dla serbskeje wucby.

„Rezultaty ewaluacije pak su teke šansa. Njewužyjomy-li ju, ga pótom njetrjebamy wót Dolneje Łužyce zewšym wěcej diskutěrowaś“, jo Šurmanowa warnowała. Z fachoweju klawsuru (ak pśewjeźo se njezjawnje ten stwórtk) jo zwězana za jeje suźenim naźeja, až budu póstupiś jadnu kšoceń dalej. „My pótrjebamy něnto wšykne mócy“.

*

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen