Diese Seite drucken

Zachopjeńk rozgronow jo wažny był

Von Ines Neumannojc Donnerstag, 11. April 2019
Serbske rucnikarje (wótl. ) Juro Hanška, Delia Münchowa, Heinhard Hänisch a Lehnitzkojc Andrea a Hync w rozgronje. Foto: I. N.

Z Chóśebuza/Cottbus. 2. apryla stej pšosyłej župa Dolna Łužyca a Zwězk serbskich rucnikarjow na diskusiju w Serbskem domje w Chóśebuzu. Tema su byli strukturna změna a te tšachy a móžnosći, kótarež su z njeju zwězane. W ramiku wjelikich spěchowanjow za brunicowe regiony maju serbske aktery naźeju, až teke wóni budu móc wjelike a dobre projekty do statka stajiś. Wósebnej gósća stej byłej za toś tu diskusiju dr. Fabian Jacobs wót Serbskego instituta a Daniel Häfner wót btu. We tśigóźińskej diskusiji su pśednjasli te 17 pśibytne młoge kontrowersne stojnišća a argumenty.

Strukturna změna móžo nam Serbam wšake pśinjasć. Na pśikład pśez zgubjenje źěłowych městow w picańskem amśe, wósebnje tych derje zapłaśonych. Na to jo pokazał Marcus Kóncaŕ, zastupny jadnaŕ Domowiny. Na drugi part bituju nam te napšawy k wurownanju snaź wěste móžnosći – rownož tuchylu hyšći jasne njejo, wjele we tom „śěganju“ wó te miliardy „wóstanjo wušej“ za projekty Serbow. (Mjaztym dajo k tomu aktualnjejšy staw. Glědajśo na powěsć na tom boce.)

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten